มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566
ม.ร.2/I
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 01:07:44
  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาปริญญาตรี ต่างประเทศ

username :  
password :  
                                                           
*** กรุณากรอก username ,password ที่ท่านได้รับจากการกรอกใบสมัคร