เว็บไซต์น่าสนใจ


ชื่อเว็บ : สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประมวลผล (สวป.)
รายละเอียด : ประวัติที่มาของ สวป. บริการต่างๆที่มีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาระน่ารู้ ไขข้อข้องใจของนักศึกษา ข่าวเด่นประจำวัน

รายละเอียด
ชื่อเว็บ : ทุนการศึกษา
รายละเอียด : รายละเอียดกองทุนเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
ชื่อเว็บ : ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต
รายละเอียด : มหาวิทยาลัยรามคำแหงยินดีต้อนรับสู่ e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต หนังสือเรียนทุกเล่มของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรานำมาให้คุณได้ศึกษาค้นคว้าและอ่านก่อนลงทะเบียนหรือซื้อตำรา

รายละเอียด
ชื่อเว็บ : การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดการบรรยาย (CyberClassroom) วีดีโอคำบรรยาย (Course Ondemand)

รายละเอียด
ชื่อเว็บ : ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : เพื่อมีหน้าที่ในการวางระบบงานและดำเนินการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ e-Learning เป็นศูนย์กลางในการผลิตบทเรียน ประสานงานกับคณาจารย์ สถาบันคอมพิวเตอร์ และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

รายละเอียด
ชื่อเว็บ : ระบบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต
รายละเอียด : ให้บริการลงทะเบียนเรียนโดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์

รายละเอียด