ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ


 ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษา


 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรับสมัครลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ณ ต่างปรเทศ


วันที่ปัจจุบัน : 30 มีนาคม 2566   เวลา : 05:15:12 น.

ภาค 2  ปีการศึกษา 2565  
รับสมัคระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับสมัคร :
14 พฤจิกายน 2565 - 8 มีนาคม 2566

  สิ้นสุดกำหนดวันรับสมัคร
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับลงทะเบียนเรียน(รหัส 60...) :
9 มกราคม 2566 - 29 มีนาคม 2566

  สิ้นสุดกำหนดวันลงทะเบียนเรียน

 ประกาศ


ให้นักศึกษาที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องขึ้นทะเบียนการขอชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทาง Internet หรือติดต่อไปที่ Call Center ของธนาคารเจ้าของบัตรก่อนการใช้ระบบ