ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ


 ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษา


 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรับสมัครลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ณ ต่างปรเทศ


วันที่ปัจจุบัน : 14 เมษายน 2567   เวลา : 01:42:34 น.

ภาค 2  ปีการศึกษา 2566  
รับสมัคระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับสมัคร :
20 พฤจิกายน 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

  สิ้นสุดกำหนดวันรับสมัคร
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับลงทะเบียนเรียน(รหัส 60...) :
30 มกราคม 2567 - 13 มีนาคม 2567

  สิ้นสุดกำหนดวันลงทะเบียนเรียน

 ประกาศ


ให้นักศึกษาที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องขึ้นทะเบียนการขอชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทาง Internet หรือติดต่อไปที่ Call Center ของธนาคารเจ้าของบัตรก่อนการใช้ระบบ